Vyhláška o zákazu hazardu začne platit od 1. 10. 2014

Zastupitelé 20 hlasy odhlasovali vyhlášku o zákazu hazardu ve verzi bez přechodných ustanovení, což znamená, že hazard tu začne mizet hned od 1. 10. 2014 a nebude tu v roce 2018 ještě zhruba 100 automatů jak bylo v původním návrhu. V otázce referenda se rozhodli sami a po písemném doručení tohoto oznámení má přípravný výbor 7 dnů na to, aby se rozhodl zda v tomto případě na referendu trvá.

Důvodem drtivé většiny z vás, kteří jste podepsali referendum bylo docílit zákazu hazardu ve Žďáře. Proto jsme se jako přípravný výbor referenda rozhodli, že pokud nenastane nějaká nepředvídaná situace v následujících dnech, nebudeme na referendu trvat.

Tři tisíce Žďáráků chce referendum o zákazu hazardu

Pouhé tři týdny stačily na to, aby se k návrhu na referendum připojilo na tři tisíce Žďáráků. Přitom stačilo, aby se k návrhu připojily necelé dva tisíce. Tak rychle se podařilo podpisy sehnat díky tomu, že je tu spoustu lidí, kteří mají s negativními dopady hazardu osobní zkušenost.

362 podpisových archů s více než 3000 podpisy bylo v pátek 4. 7. 2014 odevzdáno na Městský úřad Žďáru nad Sázavou.

Nyní je vše v rukou zastupitelů. Mohou se tak k problému postavit čelem a rozhodnout o zákazu na nejbližším jednání zastupitelstva. Pokud k tomu nedojde, musí vyhlásit referendum a bylo by neekonomické (= vyhodili by přes půl milionu korun), kdyby zvolili jiný termín než současně s komunálními volbami v říjnu tohoto roku. Celou situaci budeme monitorovat, protože máme signály, že se budou někteří snažit vyhlášku ovlivnit tak, aby neměla prakticky žádný dopad.

Tato akce už má první výsledky. V reakci na ní již radní nechali úřad připravit návrh vyhlášky o zákazu hazardu na území města.

Po týdnu máme 1093 podpisů.

Po týdnu sběru podpisů máme již více než polovinu potřebného počtu. Podepisovat stále můžete v provozovnách Pekařství Řečice a KC Batyskaf. Můžete si také vytisknout podpisový arch a donést jej vyplněný a podepsaný třeba kolegy z práce tamtéž. Předem děkujeme za pomoc se sběrem podpisů. Budeme rádi, když podpisy doručíte na sběrná místa do příštího pondělí, abychom věděli kolik již máme podpisů.

Kolik potřebujeme podpisů? Za jakých podmínek bude referendum platné a závazné?

Odpovídáme na tyto časté dotazy.

Nejdříve je potřeba sehnat dostatek lidí (orientačně 2000, přesně je to alespoň 10% z lidí, kteří mají právo volit do zastupitelstva Žďáru nad Sázavou, kterých bylo 24. května 2014 18143, tj. 10% je 1815 ), kteří se připojí k návrhu na konání referenda.

Dále je potřeba, aby přišlo dostatek lidí k samotnému referendu. Aby bylo platné, je zapotřebí, aby přišlo 35% oprávněných voličů (tj. když budeme vycházet z květnových údajů tak 6351). Aby bylo rozhodnutí závazné, musí se pro něj vyslovit minimálně 25% oprávněných voličů (tj. 4536) a samozřejmě nadpoloviční většina účastníků referenda. Je velice pravděpodobné, že pokud bude referendum spojeno s komunálními volbami v říjnu, potřebná procenta se podaří splnit.